Przydatne adresy internetowe Kontakt Mapa serwisu Redakcja Rejestracja Strona startowa Dodaj do ulubionych
Logowanie
Login:
Hasło:

Newsletter/subskrypcja
Szukanie zaawansowane…
| Kalendarz   | Fotogaleria
S?d Najwy?szy o obni?eniu renty przez ZUS Stan nietrze?wo?ci pracownika nie przes?dza automatycznie o tym, ?e odszkodowanie z tytu?u wypadku przy pracy mu si? nie nale?y Kontrola e-maili pracownika Wyrok SN z dnia 4 wrze?nia 2007 r. (sygn. I UK 90/07) Wyrok SN z dnia 27 marca 2007 r. (sygn. II PK 235/06) Obowi?zkowe szkolenie pracownika jest nieopodatkowane Uchwa?a SN z dnia 4 styczna 2008 r. (sygn. I PZP 9/07) RPO w obronie emerytów Dy?ury lekarzy jednak czasem pracy ETS - ni?sza p?aca za nadgodziny to dyskryminacja
 
Zobacz także:
Aktualno?ci Uchwa?y ORA w Krakowie Og?oszenia
Odwiedziny:
Jesteś naszym
gościem

Strajk mo?e by? nielegalny w ró?nym stopniu, w zale?no?ci od zakresu i wagi naruszenia przepisów ustawy, a stopie? nielegalno?ci strajku (naruszenia przepisów ustawy) ma istotny wp?yw na odpowiedzialno?? za jego zorganizowanie, kierowanie akcj? strajkow? lub udzia? w strajku.

Nie do przyj?cia jest teza, ?e sam fakt zorganizowania i udzia? w nielegalnym strajku przes?dzaj? o istnieniu ci??kiego naruszenia podstawowych obowi?zków pracowniczych przez pracownika organizuj?cego strajk.

Wyrok SN z 7.2.2007 r., I PK 209/06

powrót

PRO LEGE ET LIBERTATE

Medal Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie


StartWydarzeniaKomentarzeSerwis prasowyOgłoszeniaKronika wydarzeńKalendarium
Władze ORAOrgany samorządu i KomisjeAdwokaci IzbyHistoriaBiuletyn informacyjnyAktualności
Wydarzenia kulturalneTemida w praktyceAkty prawne dotyczące adwokaturyUchwały ORA w Krakowie
WspółpracaAplikacja AdwokackaPrzydatne adresy internetoweKontaktyMapa serwisuRedakcja
© Copyright 2006 Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie. Created by Fine. Jesteś naszym gościem